• Małgorzata Golińska
    Poseł na Sejm RP


Małgorzata Joanna GOLIŃSKA

– Rodowita mieszkanka naszego regionu.

– Urodzona i mieszkająca w Szczecinku, doskonale zna problemy mieszkańców Naszego regionu.

– Poseł na Sejm RP.

– Wiceminister Środowiska w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

– Główny Konserwator Przyrody.

– Inicjator akcji „jedno dziecko jedno drzewo” – której rodzice na pamiątkę urodzin swojego dziecka mają możliwość posadzenia drzewka – w akcje włączone są Lasy Państwowe i lokalne samorządy.

– Zaangażowana w pozyskiwanie środków finansowych w inwestycje samorządowe potrzebne dla społeczności lokalnej, w tym na remonty zabytków, budowę infrastruktury sportowej i modernizację dróg lokalnych.

– Pomysłodawca projektu Mały Strażak, gdzie OSP mogą uzyskiwać dofinansowanie na sprzęt ochrony osobistej lub umundurowanie w WFOŚiGW.

– Współinicjator zmian ustawy w zakresie walki o czystsze powietrze, w ramach których zwiększono uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska przez zakłady przemysłowe.

– Ściśle  współpracująca i wspierająca rolników z naszego regionu.

– Zaangażowana w pozyskiwanie środków finansowych na  inwestycje potrzebne dla społeczności lokalnej, w tym na remonty zabytków, budowę infrastruktury sportowej,  modernizację oczyszczalni ścieków i sieci wod – kan oraz  dróg lokalnych.

Deklaruje dalszą aktywną  pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju Naszego regionu, z uwzględnieniem ochrony środowiska w tym działania zmierzające do poprawy jakości  powietrza i wód, a także kontynuację współpracy z mieszkańcami i samorządami.

Aktualności

Program „Czyste Powietrze”
with Brak komentarzy

Rozpoczynamy pilotażowy program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych dedykowany dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Przeznaczamy 10 mln zł. w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z programu mogą korzystać wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych … Czytaj więcej

Łącznik obwodnicy Szczecinka staje się faktem
with Brak komentarzy

Rusza przetarg na realizację łącznika obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Inwestycja o długości 4,3 km będzie realizowana w latach 2021-2025. Wiceminister Małgorzata Golińska wzięła udział w specjalnej wideokonferencji organizowanej przez wiceministra Rafała Webera z Ministerstwa Infrastruktury, która odbyła się w … Czytaj więcej

15,5 mln zł dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym
with Brak komentarzy

 Dobre wieści dla mieszkańców naszego regionu. Wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk podpisał umowę dotacji na ponad 15,5 mln zł dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym na m.in. rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, modernizację istniejącej linii sortowniczej czy doposażenie instalacji … Czytaj więcej

Nieformalna Rada Ministrów ds. Środowiska i Klimatu w Berlinie
with Brak komentarzy

Wiceminister Środowiska Małgorzata Golińska uczestniczyła w Nieformalnej Radzie Ministrów ds. Środowiska i Klimatu w Berlinie.… Czytaj więcej

#PodBiałoCzerwoną Szczecinek
with Brak komentarzy

Oddaj głos poparcia dla miasta Szczecinek w akcji #PodBiałoCzerwoną.… Czytaj więcej