Program „Czyste Powietrze”

with Brak komentarzy

Rozpoczynamy pilotażowy program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych dedykowany dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Przeznaczamy 10 mln zł. w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z programu mogą korzystać wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych od 3 do 20 lokali, a także osoby fizyczne – według kryteriów regulaminu programu. Przedział maksymalnych dotacji dla wspólnot mieszkaniowych w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, liczby lokali czy rozwiązań technicznych wynosi od 40 tys. zł do 290 tys. zł (intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych 60%); maksymalny poziom dotacji dla osób fizycznych 20 tys. zł – 30 tys. zł (poziom dofinansowania zależy od dochodu).

Pilotaż będzie realizowany przez WFOŚiGW w Szczecinie – umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31.03.2022r.

Szczegóły: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Pilotaże) oraz www.wfos.szczecin.pl (szczegóły naboru)