Program wsparcia dla budynków wielorodzinnych w Rzesznikowie

with Brak komentarzy

W Rzesznikowie (gm. Rymań) wspólnie z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką, w obecności posła Czesława Hoca, wicewojewody Marka Andrzeja Subocza, wiceprezesa NFOŚiGW Pawła Mirowskiego oraz wiceprezesa WFOŚiGW Szczecin Roberta Stępienia zapowiedzieliśmy utworzenie nowego programu wsparcia dla budynków wielorodzinnych (od 3 do 7 lokali) na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz termomodernizację budynków. To program niezwykle potrzebny i oczekiwany przez mieszkańców naszego regionu.