<

LOADING...

Małgorzata Joanna GOLIŃSKA

- Rodowita mieszkanka naszego regionu.

- Urodzona i mieszkająca w Szczecinku, doskonale zna problemy mieszkańców Naszego regionu.

- Poseł na Sejm RP.

- Wiceminister Środowiska w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

- Główny Konserwator Przyrody.

- Inicjator akcji "jedno dziecko jedno drzewo" - której rodzice na pamiątkę urodzin swojego dziecka mają możliwość posadzenia drzewka - w akcje włączone są Lasy Państwowe i lokalne samorządy.

- Zaangażowana w pozyskiwanie środków finansowych w inwestycje samorządowe potrzebne dla społeczności lokalnej, w tym na remonty zabytków, budowę infrastruktury sportowej i modernizację dróg lokalnych.

- Pomysłodawca projektu Mały Strażak, gdzie OSP mogą uzyskiwać dofinansowanie na sprzęt ochrony osobistej lub umundurowanie w WFOŚiGW.

- Współinicjator zmian ustawy w zakresie walki o czystsze powietrze, w ramach których zwiększono uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska przez zakłady przemysłowe.

- Ściśle  współpracująca i wspierająca rolników z naszego regionu.

- Zaangażowana w pozyskiwanie środków finansowych na  inwestycje potrzebne dla społeczności lokalnej, w tym na remonty zabytków, budowę infrastruktury sportowej,  modernizację oczyszczalni ścieków i sieci wod - kan oraz  dróg lokalnych.


Deklaruje dalszą aktywną  pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju Naszego regionu, z uwzględnieniem ochrony środowiska w tym działania zmierzające do poprawy jakości  powietrza i wód, a także kontynuację współpracy z mieszkańcami i samorządami.

FACEBOOK